[10.06.2564] กิจกรรมพิเศษ: Mitera & Karon Success Rate Up

     ในสัปดาห์นี้ ชาวเดคารอนจะได้พบกับกิจกรรมเพิ่มโอกาสตีบวกเครื่องประดับชิ้นสำคัญอย่าง Mitera’s Tear สูงขึ้นสูงสุด 2 เท่าจากเดิมในทุกระดับขั้น !!

 

 

Mitera & Karon Success Rate Up

ระยะเวลากิจกรรม :

เริ่มต้น : 10 มิถุนายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 24 มิถุนายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม :

  • เพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัปเกรดประดับ Mitera's , Karon Fang สูงสุด 2 เท่าจากเดิม (ทุกระดับขั้น)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรางวัลกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินใจของทีมงานเดคารอนถือเป็นที่สิ้นสุด


 

โปรโมชั่นลดราคา & แถม ไอเทมในรายการดังนี้

*ระยะเวลาขาย : 10 มิถุนายน ~ 17 มิถุนายน(ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)เท่านั้น*

 

 

 


กลุ่มพูดคุย : https://f.ls/DKOFG

Facebook : https://f.ls/DKOFP

Website : https://www.dekaron.asia